Prof. Dr. Lale Akbulut Aktekin

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu, median sinirin el bileğinde içinden geçtiği karpal tünelinde sıkışması sonucu ortaya çıkan klinik bir durumdur. Tüm nöropatiler içerisinde en sık görülendir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla olur. Median sinir el içinde başparmak ve parmakların bir kısmının duyusunu sağlar. Baş parmak ve bazı parmak kaslarının hareketini kontrol eder. El bileği kemikleri (karpal kemikler) […]