Prof. Dr. Lale Akbulut Aktekin

Tenisçi Dirseği

Lateral epikondil önkol kaslarının üst kol kemiğine (humerus) yapıştığı yerdir. Tenisçi dirseğinde (lateral epikondilit) tendonların yapıştığı yerde hassasiyet ve ağrıya neden olan zorlanma ve yırtıklar olabilir. Dirseğin dış tarafında ağrı ve yanma olur. Ağrı genellikle yavaş yavaş artar. Hastalar eşyaları kavrama ve kaldırmada zorlanırlar. El bileği ve dirseğin tekrarlayan hareketleri ağrılı olabilir.
Raketli sporlarda hatalı teknikle yapılan back-hand vuruşlar, günlük yaşamda doğrama, tornavida sıkma, çekiç kullanma gibi tekrarlayan ve zorlayıcı aktiviteler tenisçi dirseğine neden olabilir.
Tenisçi dirseğinin oluşmasını önlemek için uygun teknik ve ekipmanla çalışılması önemlidir.

Tedavide;

  • Mümkünse tekrarlayan hareketlerden kaçınılmalıdır.
  • Ön kol kaslarının germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılması önemlidir.
  • Tedavide mobilizasyon, manuplasyon, derin transvers friksiyon teknikleri kullanılır.
  • Fizik tedavi cihazları kullanılabilir, ESWT, düşük ve yüksek yoğunluklu lazer tedavisinin etkin olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.
  • Splintler-ateller bir süre kullanılabilir.
  • Kortikosteroid ve PRP enjeksiyonları etkilidir.
  • Özellikle kol ve omuz değerlendirilerek skapula stabilizasyon egzersizlerinin eklenmesi ile tedavide daha iyi sonuçlar alınmaktadır.
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon ve enjeksiyon tedavilerine cevap vermeyen durumlarda cerrahi tedaviler düşünülebilir.
  • Hastalar uzman hekim tarafından kapsamlı olarak değerlendirilmeli ve tedavileri planlanmalıdır.